Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wsparcie

Rośnie uzależnienie firm i instytucji od systemów przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych, co powoduje gwałtowny wzrost ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych.

W takim przypadku niezbędne staje się wdrożenie kompleksowych systemów zabezpieczenia informacji. W tym celu firma OneFone proponuje usługi minimalizujące ryzyko potencjalnych strat.

Audyt telekomunikacyjny – to przede wszystkim optymalizacja kosztów, polega on na wszechstronnej analizie ekonomiczno-technicznej całej infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez badany podmiot. Rozwiązanie to ma na celu zbadanie funkcjonalności, bezpieczeństwa i obniżenia kosztów systemu telekomunikacyjnego oraz wyciągnięcie wniosków w celu optymalizacji systemu.

Audyt telekomunikacyjny OneFone podczas wszechstronnej analizy całego systemu telekomunikacyjnego skupia się głównie na następujących obszarach:

 • Infrastruktury technicznej – w głównej mierze weryfikacja działania systemu telefonii stacjonarnej i komórkowej, ocena stanu technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej, identyfikacja zasobów niewykorzystanych, wyszukanie nadużyć wewnętrznych i zewnętrznych, wskazanie możliwości przebudowy, unowocześnienia i polepszenia funkcjonalności infrastruktury teletechnicznej, a także obniżenia jej kosztów eksploatacyjnych.
 • Usług operatorskich – przede wszystkim analiza i przegląd umów z dostawcami telekomunikacyjnymi (telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, transmisji danych) i aktualnych taryf, analiza faktur od operatorów telekomunikacyjnych w celu oceny trafności doboru taryf i usług dodatkowych.
 • Usług dodanych – analiza bieżących rozwiązań systemowych i stopnia ich przydatności, analiza struktury ruchu i transmisji danych, przegląd dokumentacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Audyt telekomunikacyjny zostaje zakończony przedstawieniem pełnego raportu zawierającego wnioski z przeprowadzonych działań, jak również sugerowane kierunki optymalizacji systemu telekomunikacyjnego. Po szczegółowym omówieniu raportu z klientem, zebraniu jego opinii, sugestii i zastrzeżeń, tworzymy odpowiedni scenariusz zmian systemu telekomunikacyjnego. Istnieje możliwość powierzenia nadzoru nad wdrożeniem zaleceń firmie OneFone. Wówczas jesteśmy obecni na każdym etapie wprowadzania zmian, negocjujemy oferty, dobieramy rozwiązania zgodne z sugestiami i oczekiwaniami klienta.

Korzyści naszej oferty

Redukcja kosztów

Optymalizacja kosztów operacyjnych, eliminacja niewykorzystywanych zasobów oraz długofalowy efekt optymalizacji systemu.

Elastyczność

Zmiany dopasowane do potrzeb klienta.

Bezpieczeństwo

Wzrost bezpieczeństwa systemu oraz wykrycie i eliminacja nadużyć wewnętrznych i zewnętrznych.

Opcje dodatkowe

Doradztwo telekomunikacyjne – z racji szybko zmieniającego się rynku telekomunikacyjnego, coraz to nowych technologii, nowych usług i zwiększającej się liczby operatorów, proponujemy wsparcie w postaci doradztwa telekomunikacyjnego.

W ramach usługi doradztwa oferujemy:

 • Usługi konsultingowe z zakresu obsługi prawnych zagadnień związanych z systemami telekomunikacyjnymi.
 • Przedstawienie aktualnych rozwiązań rynku telekomunikacyjnego pod kątem usług i technologii.
 • Analiza systemu telekomunikacyjnego i wskazanie rozwiązań w celu optymalizacji systemu.
 • Weryfikacja rachunków od operatorów telekomunikacyjnych.
 • Konsultacje ekspertów.
 • Opracowanie procedur ułatwiających korzystanie z systemu telekomunikacyjnego.
 • Rozbudowa systemu.

Outsourcing telekomunikacyjny – dynamicznie rozwijający się rynek telekomunikacyjny powoduje przekazanie odpowiedzialności za administrowanie systemu telekomunikacyjnego ekspertom w tej dziedzinie. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej daje dostęp do wiedzy, popartej wieloletnim doświadczeniem, nowych technologii, procedur i zasobów. Firma OneFone zapewnia stałe świadczenie usług na wysokim poziomie, co pozwala przedsiębiorstwu skupić się na działalności podstawowej, tzw. „core business”.

Usługa outsourcingu telekomunikacyjnego obejmuje:

 • Etap podstawowy: audyt telekomunikacyjny, analiza potrzeb klienta, wdrożenie zmian, w miarę potrzeby również projekt i budowa sieci, konfiguracja systemu, instalacja sprzętu i oprogramowania, szkolenie administratorów i użytkowników systemu.
 • Realizacja usługi outsourcingu telekomunikacyjnego: przejęcie kontaktów zewnętrznych z operatorami i dostawcami usług telekomunikacyjnych, jak również z serwisem, stała kontrola wydatków telekomunikacyjnych firmy, monitoring bilingów pod kątem ich poprawności, monitoring poprawności faktur wystawianych przez operatora, dobór abonentów i usług dodatkowych, nadzór nad wdrażanymi rozwiązaniami, okresowe audyty telekomunikacyjne, szkolenie użytkowników systemu.
 • Serwis: usługi konsultingowe z zakresu obsługi prawnych zagadnień związanych z systemami telekomunikacyjnymi; obsługa techniczna systemu i serwis urządzeń, stały monitoring 24/7,  przywracanie działania systemu po wystąpieniu awarii, naprawa sprzętu, tworzenie historii awarii systemu, sprzętu i jego napraw.
Copyright 2024 by OneFone S.A.
All rights reserved.
Design: cary.pl / Code: getron.pl