Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Przetwarzanie Danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa Dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług.

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest OneFone Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lwowska 31/201, 56-400 Oleśnica (dalej OneFone SA) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550474, REGON 361148214, NIP 5272733067, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 060 003,00 złotych.

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do OneFone SA.

Jakie dane są gromadzone przez OneFone SA?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

  • Dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, a także inne Dane kontaktowe pozyskiwane bezpośrednio od klienta.
  • Informacje o koncie, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktury oraz kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
  • Informacje o usługach, tj. informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług.
  • Ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych produktów i usług, przykładowo korzystania z naszych usług telefonicznych i internetowych oraz odwiedzania naszej strony internetowej.
  • Inne dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł albo agencji analiz zdolności kredytowej. Możemy także gromadzić przekazywane przez Państwa Dane osobowe innych osób.

W jaki sposób OneFone SA wykorzystuje zgromadzone Dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez OneFone SA w celu świadczenia Usług, obsługi procesu Rejestracji oraz w celu zawarcia i wykonywania umów o Usługi i obsługi reklamacji.

Rejestrując konto w OneFone SA możecie być Państwo pewni, że Dane osobowe pozostaną bezpieczne. OneFone SA używa ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Państwa Danych osobowych podmiotom trzecim. Nasi Klienci mogą być natomiast umieszczeni na naszej liście referencyjnej, o ile nie wyrażą sprzeciwu. Wpis w liście referencyjnej obejmuje tylko i wyłącznie nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela firmy. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy.

OneFone SA  automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo OneFone SA może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Klienta, za pomocą którego następuje dostęp do Usługi.

W jaki sposób OneFone SA zabezpiecza Dane osobowe?

OneFone SA dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące Dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub świadczonej Klientowi usługi lub dostarczanego produktu. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Przechowujemy Dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te Dane osobowe zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

Kontakt z OneFone SA odnośnie niniejszej Polityki prywatności:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki albo chcą Państwo uzyskać wgląd w zgromadzone przez nas Dane osobowe, prosimy skontaktować się ze Specjalistą ds. Prywatności pod adresem biznes(at)onefone.pl

Copyright 2024 by OneFone S.A.
All rights reserved.
Design: cary.pl / Code: getron.pl